บริษัท อินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด

64,66 งามวงศ์วาน 3 บางกระสอ นนทบุรี

info@intech.co.th

โทร : 02-952-5120-2

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 by Intech Delta System - Integrate best technology to your control.

 

Automation Dealer 

Sales and Service

Active Front End (AFE) is a controllable rectifier with advantages such as providing bidirectional power exchange between AC and DC power and regenerating reusable power to the mains to reduce the cost of power.

The AFE uses PWM modulation to greatly reduce distinctive peaks of current and form perfect sine wave current. The power factor is corrected up to 1—the ratio between load capacity and power capacity is 1:1.In addition, the AFE eliminates high order harmonics, provides very low harmonic current THD<5% while improving the power factor, which allows you to save the cost of purchasing additional electrical equipment for better power quality,. The AFE also offers stable power quality unaffected from mains power fluctuations and can be applied to a parallel serial connection.Incorporating years of experience in AC motor drive development, Delta introduces the innovative AFE2000. This unit is designed for a wide range of applications and it achieves outstanding energy saving results. The AFE2000 does not dissipate excess heat into the air but converts it into reusable power that can be supplied back to the mains. The AFE2000 is yet another Delta product that contributes to improving efficiency and productivity and that fulfills our mission "to provide innovative, clean and efficient energy solutions for a better tomorrow".

AFE2000 เป็นชุดการทำงานแปลงแรงดันไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้ามากในปัจจุบัน โดยสามารถแปลงแรงดันจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็น แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ได้ทั้งสองทิศทางคือเมื่อ เมื่อมอเตอร์ทำงานเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน Regenerative พลังงานป้อนกลับสามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับกลับเข้าสู่เมนไฟฟ้าได้ และการใช้งานนี้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้งาน AFE สามารถลดกระแสการรบกวนที่เกิดจากการใช้งานอินเวอเตอร์ ลดการกระชากของกระแสให้กระแสซายน์เวฟที่สมบูรณ์ ค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ของระบบสูงจนเกือบจะถึง 1 คือค่าพลังงานที่จ่ายออกไป มีค่าเท่ากับพลังงานที่รับเข้ามา 1:1  การใช้งาน AFE จะลดค่ากระแสฮาร์มอนิคลง ที่ current THD < 5%, ปรับปรุงค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้ออุปกรณ์อื่นเพิ่มขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงาน AFE ยังช่วยให้คุณภาพไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอินเวอเตอร์ดีขึ้นไม่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงบางขณะของแหล่งจ่าย และสามารถต่อขนานกันได้

ACTIVE FRONT END / REGENERATIVE