บริษัท อินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด

64,66 งามวงศ์วาน 3 บางกระสอ นนทบุรี

info@intech.co.th

โทร : 02-952-5120-2

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 by Intech Delta System - Integrate best technology to your control.

 

Automation Dealer 

Sales and Service

DVP-EH2 Series​

Features

​
EH2 series is well equipped with outstanding operational speed, large programming capacity and built in application and communication instructions, multiple special extension modules and function cards, enabling the efficiency of the MPU to be utilized to its fullness.

​
Specifications
​
 • MPU points: 16 / 20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80

 • Max. I/O points: 512

 • Program capacity: 16K Steps

 • Instruction execution speed: 0.24µS (basic instruction)

 • Communication port: Built-in RS-232 and RS-485, compatible with MODBUS ASCII / RTU communication protocol

 • Data register: 10,000 words

 • File register: 10,000 words

 • High-speed pulse output:

 • 20-point and 32-point models support 2-point 200KHz pulse output (Y0, Y2); 40-point models support A/B phase 200KHz pulse output (Y0, Y1)(Y2, Y3) and 2-point 200KHz pulse output (Y4, Y6).

 • Built-in 4 groups of hardware high-speed counters

*Bandwidth refers to the max. counting range of a single counter.

 

​Applications


High-speed 3-axis servo welding machine, high-speed cutting machine, bar feeder, distributed monitor system in production line.