บริษัท อินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด

64,66 งามวงศ์วาน 3 บางกระสอ นนทบุรี

info@intech.co.th

โทร : 02-952-5120-2

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 by Intech Delta System - Integrate best technology to your control.

 

Automation Dealer 

Sales and Service

DVP-ES2/EX2 Series​

Features​


ES2 series is a small PLC for basic sequential control. It is economical, highly efficient and functional.​


Specifications​ • MPU points: 16 / 20 / 24 / 32 / 40 / 60​

 • Program capacity: 16k steps​

 • Built-in with 3 COM ports: 1 RS-232 port and 2 RS-485 ports, all are able to operate independently (Master/Slave)​

 • Max. I/O points: 256 input points + 16 output points, or 256 output points + 16 input points​

 • DVP-EX2 MPU is built in with 12-bit 4AD/2DA and offers analog/temperature modules of 14-bit resolution.​

 • Built-in with 8 high-speed input points (2 points for 100kHz, 6 points for 10kHz) and supports U/D, U/D Dir, A/B counting modes​

 • New motion control instructions: Close loop control, alignment mark, shield, immediate variable speed, S-Curve acceleration/deceleration​

 • Application in emerging industry: Exclusive instructions and function blocks designed for PV solar tracker​

 • Handy instructions for frequency inverter: For controlling the forward running, reverse running, RUN and STOP of Delta's AC motor drives​

 • Password protection: Password for subroutine, user ID, restriction on trial times​

 • Highly efficient instruction efficient instruction execution

​Applications


HVAC, molding injection machine, big storage management, packaging machine, precise textile machine, logistic system