บริษัท อินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด

64,66 งามวงศ์วาน 3 บางกระสอ นนทบุรี

info@intech.co.th

โทร : 02-952-5120-2

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 by Intech Delta System - Integrate best technology to your control.

 

Automation Dealer 

Sales and Service

Features​


Compared to other slim and compact Delta PLC's, the SC series is the best MPU for motion control because of better high-speed pulse output and pulse counting functions.​

Specifications​ • MPU points: 12​

 • Max. I/O points: 236​

 • Program capacity: 8K Steps​

 • Communication port: Built-in RS-232 and RS-485, compatible with MODBUS ASCII / RTU communication protocol.​

 • High-speed pulse output: Supports 2-point (Y10, Y11) independent high-speed pulse output of up to 100KHz (total bandwidth: 130KHz).​

 • Extra 2-axis interpolation.​

 • Supports handy position control instructions.​

 • By ZRN (zero return), DRVA (absolute position) and DRVI (relative position) instructions, SC series is able to complete all kinds of motion controls by working with Delta servo.​

 • Built-in high-speed counter

DVP-SC Series​

*Bandwidth refers to the max. counting range of a single counter.

 Applications


2-axis servo position control; material cutting machine (high-speed servo control), crane operation's, material clipper controlled by the servo.