บริษัท อินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด

64,66 งามวงศ์วาน 3 บางกระสอ นนทบุรี

info@intech.co.th

โทร : 02-952-5120-2

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 by Intech Delta System - Integrate best technology to your control.

 

Automation Dealer 

Sales and Service

CTA Timer/Counter/Tachometer is able to receive external input signals and calculate the times of events, frequency and driving speed.

CTA can be applied to batch counting, total counting, length measurement, position control, accurate timing, rotation speed and so on.

CTA Timer/Counter/Tachometer features easy and handy parameter settings and tuning and are certified by international standards CE and UL.

 

ชุด CTA สามารถใช้งานในการจับเวลา / นับจำนวนหรือนับตำแหน่งพัลล์เอ็นโค้ดเดอร์ / ตรวจจับความเร็ว 

นำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆเช่น การตั้งจำนวนวัสดุต่อแพ๊ค, การนับจำนวนวัสดุทั้งหมด, การตั้งความยาว, การตั้งค่าตำแหน่ง, การตั้งจับเวลา, ตรวจวัดรอบการหมุน

และประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้อีกมาก

ชุด CTA มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก สวยงาม ได้รับมาตรฐาน CE, UL

TIMER/COUNTER/TACHO & PRESSURE SENSOR

pressure sensor


The pressure sensor is a gas pressure measurement device. The measurable pressure currently ranges -100kPa ~ 100kPa and -100kPa ~1,000kPa. The users can obtain the signal of pressure change by the pressure sensor they develop. The 2 output signals and 1 analog output signal inform the host controller to conduct relevant control, allowing different systems to reach stable control status in a short time.

Delta DPA series pressure sensor is able to detect positive and negative pressure. DPA offers 6 globally adopted pressure units. The large LED with green, red and orange 3-color display allow the user to set up colors according to the actual demand. Various output control modes are available, e.g. NPN, PNP, analog voltage and current. The fast parameter copy function makes it easy to copy parameters to other DPA pressure sensors, saving the time spent on setting up the same parameter over and over again.

The energy-saving mode saves up more than 20% of the entire electricity consumption. The safety control mode prevents the on-site staff to set up parameters which affect the operation of the equipment and production line. DPA pressure sensor can be applied in mechanical processing industry, food packaging industry, electronic component industry, solar energy industry, semiconductor industry and automatic assembly industry.

 

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจวัดแรงดันลมหรือแก็ส สามารถทำการตรวจวัดที่ -100kPa ถึง 100kPa และ -100kPa ถึง 1000kPa ผู้ใช้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในย่านที่เหมาะสม